Tillit – en nyckel till lyckad magi.

Tillit är en av de stora utmaningarna inom andlig utveckling. Att känna tillit till att man är vägledd, att våga släppa kontrollen och bara lita på att det som händer är det bästa. Att känna att det som händer är i linje med en större plan med ett gott syfte, trots att man inte ser det just nu. Graden av tillit anses avgöra hur pass stark man är i graden av sin tro i de flesta religioner.

Den som lyckas med detta konststycke, att helt släppa kontrollen och bara lita på att det som sker är det bästa, upplever ofta en stor känsla av befrielse och frihet. Kontrollerandet är en i grunden rädslodriven process där individen på olika sätt försöker planera det som sker för att undvika smärta, olyckor och annat otrevligt. Paradoxalt nog tycks den som lägger ner mest energi på kontrollerandet vara den som också utsätts för störst och flest utmaningar medan den som släpper taget och bara känner tillit och flyter med tycks dra till sig fler saker och händelser som skänker glädje.

Som en ”copingstrategi”, d.v.s. psykologisk strategi för att hantera motgångar, är tilliten oöverträffad och den tillitsfulle lever helt enkelt ett lyckligare och friskare liv.  Den som har lite livserfarenhet och perspektiv känner igen sig i att många svåra händelser i slutändan resulterade i något gott, vilket kan stärka känslan av att prövningen man går igenom just nu också kan leda till något bra.
Betyder detta att människan bör vara en viljelös varelse som bara flyter med i universums nyckfulla strömmar? Vad har detta med magi att göra? Är inte magi ett sätt att försöka styra och kontrollera sin tillvaro?

Nej då, människans främsta rättighet och plikt mot sig själv är att göra fria val och forma sitt öde även om vissa hållplatser längs livsvägen tycks vara oundvikliga och ”inskrivna i livsplanen”. Magin kan snarare ses som ett sätt att skicka en stark och tydlig signal ”till Universum” om ens val. Magin tycks också kunna tidsmässigt förkorta resan till de mål som stakats ut längs livsvägen.

De flesta erfarna magiker vet att nyckeln till en lyckat ritual är att under processen inte känna det minsta tvivel över resultatet och att efter fullgjort arbete helt släppa taget och inte bekymra sig över utfallet. Lättare sagt än gjort när det gäller personligt känsliga saker. Därför händer det att även professionella magiker söker hjälp hos kollegor eftersom de inte har samma problem med ett personligt ego som står i vägen och rubbar tilliten.

Under de senaste åren har ”Law of attraction” (LoA) eller ”Attraktionslagen” rönt stort genomslag i Sverige efter publiceringen av boken ”the Secret” och Ester Hicks kanaliseringar av väsendet ”Abraham”. Tankegångarna är ingalunda nya och idéerna från inspiratörer och författare inom ”New Thought”-rörelsen såsom Charles F Haanel (1866-1949), Ernst Holmes (1887-1960) och Florence Scovel Shinn (1871-1940) återanvänds flitigt och ogenerat.

Rätt använd kan LoA ses som en fullt funktionsduglig vardagsmagi. Där de flesta utövare förr eller senare emellertid stöter på problem är när deras önskningar går stick i stäv med undermedvetna program eller en djupt inrotad känsla av att inte vara värd det bästa och andra självförvållade hinder. Till en professionell magikers uppgifter hör att kartlägga dessa hinder under ”avläsnings fasen” för att se om den magiska vägen överhuvudtaget är framkomlig och se på vilket sätt man bäst angriper problemet, vilket kan vara en svår utmaning för en person att göra själv. Egot har en tendens att vilja fjärma sig från självinsikt.

Att tilliten är en nyckel till mirakelskapandet är en uråldrig hemlighet bland andliga mästare. Bland annat aposteln Matteus poängterar med sina Jesus citat på ett flertal sätt att tilliten är den stora nyckeln till att få sina böner uppfyllda, se t.ex Matteus 6:27 och 7:9.  Budskapet är att sluta bekymra sig och ha förvissning om att det man önskar kommer att levereras.

Om man köper tanken bakom LoA, att våra tankar och förväntningar skapar den fysiska verklighet vi lever i. Vad händer då om man går i ett konstant tillstånd av tillit till att det bästa sker?
Kan det man önskar rentav börja komma utan större ansträngning? Varför är det då så svårt att känna tillit? Alla är präglade av omgivningen, livet och de erfarenheter det gett. Går man till roten med problemet handlar det i de flesta fall om en bristande självkärlek och en uppfattning om att man inte är värd det bästa. Hur gör man då om man vet med sig att man har svårt att släppa kontrollen och känna tillit?


Övning ger färdighet, börja med små saker och skruva gradvis upp svårigheten. Stöter man på utmaningar kan man även be sin magiker om vägledning eller be denne åkalla en speciell ängel vars stora uppgift och kraft är att ge just tillit. 
 
 Av: Ola Mattsson