Ljusens makt

Om att lysa för och tända ljus i Trolldom, Hoodoo Spells och andligt arbete.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Välsignelse

 


            
Curse removing 
candle divination


 

Introduktion

Att tända ljus för andliga och magiska syften är en vittspridd och gammal tradition som blir allt mer populär i väst numera. Än sålänge finns ingen bra litteratur på svenska i ämnet. Denna artikel skrevs till en elev för några år sedan och tjänar som en bra introduktion till användandet av ljus i trolldom, hoodoo spells och alla typer av andlig och spirituellt arbete. Att själv pröva de metoder som beskrivs här är också ett utmärkt komplement till det arbete man beställt av en professionell utövare och jag rekommenderar alla mina klienter att pröva om de har möjlighet. 
 

Historia

Ljusmagins historia inom trolldomstraditionen och nordisk folktro
I Sverige kallas traditionen att tända ljus i andliga syften för att "Lysa för". Begreppet sägs ha ett kyrkligt ursprung och återfinns i gamla begrepp gällande förlovning och äktenskap men liksom så många andra ritualer är det troligare att användningen har sitt ursprung i offentliga procedurer och riter av äldre härkomst. Under Karl den stores tid var det obligatoriskt att alla kungliga proklamationer skulle ske i fackelljus. Facklan representerar här att ha solens ljusmakt i sin hand. Den som styr ljuset har makt att färga det som sker i dess sken. Senare övergår man från en levande fackla till en fast variant - den kungliga spiran.    
Förr använde man enbart vaxljus formade till människor har använts i Nordisk trolldomstradition sedan minst 1500-talet.[i] I ett flertal svenska svartkonstböcker hittar vi även ljus som tillverkas av olika ingredienser för syften som att få sex, dra till sig en särskild persons kärlek, finna skatter och annat. I den amerikanska hoodoo traditionen
Ljusmagins historia inom hoodoon
Inom Hoodoon är ljusmagin en av grundpelarna i modern praktik. En av anledningarna är att Henri Gamaches ”Master book of Candle burning” blev oerhört populär och vittspridd bland svarta afroamerikaner när den kom ut på 1940-talet. Hoodoon tog tidigt till sig färgade ljus och färgpsykologin och utvecklade nya metoder för att kombinera dem. Förutom dessa kom glasklädda ljus av olika färg in från den katolska traditionen och är idag mycket populära.
 

Att lysa för de döda

Att sätta ljus för andra är vanligt i Sverige tillsammans med en bön för de döda. I kristen tradition handlar det om att lysa upp mörkret och leda de döda till himmelriket samt att ge värme. I folktraditionen och trolldom sätts även ljus i fönstret för att kalla på förfäder och förmödrar. Förr satte man även ett ljus i handen på en döende person för att hjälpa dem med tanken att när ljuset brunnit ut så slocknar även livslågan. 


Att lysa för de levande

Mindre vanlig numera är den gamla traditionen att sätta ett ljus i kyrkan ihop med en bön till Gud om hjälp till sig själv eller någon annan. Det förekommer i den svenska lutheranska kyrkan men är avsevärt vanligare bland katoliker. Ljuset är då ofta ett offer till ett helgon för att påkalla uppmärksamheten för att sedan ge helgonet ett löfte om mer belöning om ens önskan går i uppfyllelse (se julgransljus och offertory Candles nedan). Många kyrkor, kapell och likande har under svensk medeltid uppkommit som uppfyllande av ett sådant löfte.
På senare tid har större manifestationer av olika slag genomförts genom kollektiv ljuständning i fönstren på vissa bestämda dagar. Utöver detta används ljus flitigt i spells och besvärjelser för alla tänkbara ändamål.
 

Ljuständning för andligt bruk och besvärjelser

 

Generella koncept

Några generella folkmagiska koncept och idéer som är användbara, vittspridda och underliggande i användandet av ljusmagi är:
 • Ljuset som eldbärare – Man använder eldens associationer såsom värmande, upphettande, förtärande osv.
   
 • Att sända via eldens element – Tanken att elementen är förenade i allt och alla och därmed kan ljuset användas som ett sätt att överföra något via elden.
   
 • Ljusets associationer – Att tända ett ljus, lysa vägen, släcka ut ljuset/lågan, gå upp i rök, osv.
   
 • Ett enkelt ljus kan representera en person och dess färg representerar oftast det man vill ska ske eller syftet med ritualen. Man kan använda flera ljus där ett representerar personen (och dess färg personens födelsetecken) och andra ljus representerar det man vill ska ske.

Ljusets färg

Då stearinljus började tillverkas i olika färger, började man inom hoodoon bruka dem i association med vad deras färg representerade och det görs även idag. Följande färgassociationer är de vanligaste idag:
 • Vit: För alla typer av syften men främst välsignelser, ny start på saker, hälsoarbeten och spirituella ändamål. (Vitt var i gammal Kongolesisk tro symbolen för ande, död och livet efter detta).
 • Röd:  Passion, hetta, fysisk kärlek och styrka men även ibland för beskydd. Även denna färg används ganska allround. I det gamla Kongo var detta färgen för bandet mellan himmel (vit) och jord (svart) och de krafter som fanns däremellan vilket ibland kan spegla en användbar signatur.
 • Rosa: Vänlighet, framgång, kärlek, vänskap
 • Grönt: Pengar, jobb och ekonomi. Dels på grund av dess associationer med att ”vara på grön kvist” och att många växter och träd är gröna året runt och behåller sin rikedom, men även för att dollarsedlar är gröna.
 • Svart: Förbanna, förgöra, orsaka crossed conditions och sätta jinx på och allt som har med skada att göra.
 • Blå: Beskydd, trohet, vila, lugn, hemfrid och även välsignelser. Ofta på grund av havets och himmelens blå färg.
 • Orange: För succé och framgång. För att öppna väg.
 • Gul: Attraktion (solen och guldets gula färg), mental aktivitet och skarpsinne.
 • Brun: Rättegångssaker, situationer där andra ska fatta beslut gällande dig.
 • Lila: Kraft, styrka, dominans, auktoritet. (På grund av att purpur och lila en gång var förbehållet auktoriteter och kungligheter.)
Inom andra traditioner är rött associerat med beskydd. De engelska domarna bar röd färg och därför anses skydd av lagen associeras med de röda kapporna. I kina är rött och gult de vanligaste färgerna för olika magiska arbeten då dessa var förbehållna kejsaren och representerade himmelen och jorden.
Man brukar också skilja mellan mörka och ljusa färger. De ljusa färgerna är lättare, mer upplyftande och kan lättare tas emot av en persons undermedvetna än de tyngre, mörkare och mer betvingande färgnyanserna.
En del folkmagiska utövare använder sig av färgernas negativa associationer, men inom de flesta traditioner använder man bara svarta ljus för negativa besvärjelser.

När du väljer ljus kan du utgå från de associationer som är vanliga inom traditionen. De listar ofta generella associationer förknippade med respektive kultur i olika tidsskeden. En starkare metod är att göra en lista på vad du själv har för associationer med respektive färg och dess olika nyanser. När du skrivit ner alla associationer graderar du dem i fallande skala med den starkaste och med djupgående associationen först. De starkaste och mest djupgående associationerna hos respektive färg är de du kommer att ha lättast att arbeta med. Ibland vill man utöka sin repertoar för att kunna täcka ovanliga förfrågningar och jobb. När du tar till dig en ny färgassociation kommer den inte att vara särskilt stark i början och det är möjligt att du aldrig kommer att få den stark nog för att kunna göra ett effektivt jobb med just den.

Exempel: För mig innebär tändandet av svarta ljus alltid en aggressiv gest och syftar till att skada eller representera något ont. Vissa associerar svart även med nattens läkande vila och skydd genom mörker, men jag kan aldrig få dessa associationer att överskugga eller komma till samma styrka som min grundläggande association. Därför kan jag, med gott samvete inför mig själv inte använda svart för att hela eller skydda och en dylik ritual blir inte trovärdig för mitt inre.
Färgassociationerna (och alla andra associationer för den delen) blir starkare ju oftare du använder dem till ett visst syfte.

Om du använder dig av metoden i del 1 för att bygga tro, kommer du att upptäcka att du i vissa fall kommer att välja ljus vars normala associationer inte tycks stämma överens med ritualens syfte men att de ändå gör att ritualen känns trovärdig och kommer att fungera. Det är generellt sett bättre att förlita sig på sin tro än på associationer i det fallet och köra på det man känner verkligen fungerar.
 

Att rista ljus

När man valt ut sitt ljus, ristar man sin önskan på det ihop med namn på den eller de saken ska gälla. De flesta ristar i spiralerande form runt hela ljuset. En del ristar medsols i spiralerande form uppåt mot ljusvekens topp för saker som ska tillta, stiga och öka och nedåt i motsols spiral för saker som ska minska, avta och försvinna. Vissa spells efterfrågar bara att man ristar själva namnet på ljuset. Ibland ett udda antal gånger, ibland över hela ljuset så att det är helt fullristat med namnet överallt.

Det förekommer även att man ristar in astrologiska symboler eller andra typer av markeringar. I välsorterade hobbybutiker finns speciella pennor man kan använda för att rita i olika förger på ljus och som jag ofta använder. Ska du använda dem är det bra att förbereda ljuset någon dag i förväg eftersom pennorna tar tid på sig att torka. Det enklaste är att rista ljuset först och måla med pennorna efter. Oavsett måste man ge dem tid att torka ordentligt eftersom det inte går att klä dem med olja förrän de torkat.
 

Att klä ljus

”To dress a candle” är benämningen på när man inom Hoodoo smörjer ljuset med en lämplig magisk olja.  Man kan klä ett ljus på olika sätt men det vanligaste är att man tar olja på händerna, fattar tag i mitten av ljuset med båda händerna, håller det lodrätt smörjer det genom att dra händerna ut från mitten till respektive ände av ljuset.
En metod jag lärde av den bortgånge häxdoktorn Joseph ”Bearwalker” Wilson, var att hålla ljusets som ovan men med ljusets spets mot norr och andra änden mot söder. Därefter roteras ljuset i händerna genom att man vrider ena handen åt ena hållet och andra handen mot andra hållet.  Meningen var att härma jordens magnetiska kraftfält och därmed liera ens eget ljus med det.  Denna metod kallas twitching och en del använder den vid spells för att kommendera, beveka och betvinga. Tanken där är att man skruvar fast personen vid besvärjelsen när man klär ljuset.
Ytterligare en metod är att peka med ljuset åt det håll dit man ska sända effekten (mot den plats eller i den riktning mottagaren bor eller befinner sig oftast) och antingen smörja genom att d r a från toppen av ljuset och in emot sig själv eller tvärtom, beroende på vilken typ av syfte man har med arbetet.
Att rulla eller sprinkla ljus med örter eller pulver kallas också för att klä dem.
Figurljus, glasljus och värmeljus kläs inte på detta sätt, av naturliga skäl.
 

Att bränna ett ljus under flera dagar

Om man har ett ljus och besvärjelsen säger att man ska bränna det under flera dagar (alltid ett udda antal dagar inom Hoodoon, oftast 3, 7, 9 eller 13) kan man dela in ljuset med hjälp av nålar. När man ristat och klätt ljuset värmer man nålar och trycker in i ljuset för att dela av det till önskat antal dagar. Varje dag låter man ljuset brinna ner en nål och nyper därefter ut ljuset och plockar bort nålen. Proceduren upprepas till sista dagen, så ljuset får brinna helt ner. Nålarna kan man spara och använda för att ”nåla fast” det hela när man samlat ihop resterna och lagt i en bit tyg eller papper, före man gör sig av med det på lämpligt ställe.
 

Sviter

Att bränna ljus i sviter, eller Candle Runs som det heter inom Hoodoon introducerades av en rootdoktor och pastor vid namn Michael Strabo.  Det innebär att man börjar med att sätta ett ljus och låta det brinna ner och sedan sätta ett nytt, låta det brinna ner och så vidare. Det sker alltid i udda sviter och kan brännas varje dag i ett visst antal dagar, varje vecka på en specifik dag under ett visst antal veckor, varje nymåne i ett udda antal månader osv.
En svit kan också vara att först sätta ett vitt ljus för ny början, sedan ett rosa för vänskap och vänlighet och slutligen ett rött ljus för fysisk passion i ett kärleksarbete, eller ett grönt smort med Money Drawing Oil – för att dra till sig pengar, följt av ett grönt smort med Money Stay With Me Oil – för att behålla pengarna och slutligen ett grönt smort med Prosperity Oil - för kontinuerligt välstånd och rikedom.
 

Moving Candle Spells

”Moving candle spells” kallas de spells där ljusen flyttas under ritualen. Det kan vara två ljus som man flyttar mot varandra (i attraherande kärleksarbeten, eller för att dra något till någon) eller från varandra (Separations arbeten mm). Det kan också vara kombinationer där andra ljus flyttas in emellan och avskärmar något, som vid vissa jobb för beskydd och så vidare.
 

Att ladda ett ljus

”To load up a candle” betyder att man holkar ur ett ljus på undersidan och stoppar in personliga spår, örter, rötter och andra ämnen och proppar igen det med vax eller smälter stearinrester för att täcka hålet. Detta är vanligt när man använder figurljus och större ljus. Att ladda mindre och smalare ljus på detta sätt går också, men de spricker lätt och därför ställs de istället rakt på namnpapper med personliga spår med en uppochned vänd tallrik eller en ljusstake emellan.
 

Figurljus

Förr formade man vax eller annan lämplig ljusmassa till önskad form och satte vekar på önskade ställen.
Dagens figurljus inom Hoodoo traditionen härstammar från samma  formande, men idag finns det en stor mängd ljus som köps färdigformade. Nedanstående är de mer vanligt förekommande och de finns i alla typer av färger beroende på vilken sorts arbete man vill göra.

Male –  Mansfigur som finns i alla färger. Används för alla typer av arbeten på en man.
Female  –  Kvinnofigur. Används för alla typer av arbeten som involverar en kvinna och finns i de flesta färger.
Marriage – Figur av ett bröllopspar. Finns bara I vitt och används för att dra till sig en äkta make, ett frieri eller välsigna ett bröllop.
Devil – Figur av djävulen. I grönt används den för att få folk att betala tillbaka skulder, i rött för att väcka lustar och i svart för mindre vänliga typer av arbeten.  Den är också vanlig i ritualer för att driva bort Djävulen (det onda) och kan då representera både en person, ett koncept eller anant.
Cross candle – Korsformade ljus. Finns i alla typer av färger. Används vid välsignelser, beskydd och hälsoarbeten.
Skull candles – Ljus i form av skallar, som används på alla typer av arbeten på en annan persons sinne (skallen anses vara sätet för såväl förstånd och sinne , som anden).
Penis – Penisformade ljus. Röda för att hetta upp och öka potens, svarta för att förgöra en annans natur.
Vulva – Vulvaformade ljus som används som ovan men på kvinnliga kön.
Black Cat – Ljus i form av en svart katt som används för att fördriva otur. I skandinavisk folktro anses den svarta katten bringa otur och likaså inom Hoodoon, men det finns en ”twist” – Om man tänker sig att lyckan kommer om man fördriver otur så kan den svarta katten vara ett sätt att fördriva ont med ont. Det är troligtvis denna tanke som ligger till grund för detta ljus. Vanlig i arbeten för att få tur i spel bl.a.
Mummy – Ljus i form av en mumie. Denna typ är ganska ovanlig idag. Används till ritualer för att bringa framgång och succé.
Praying Hands – Ljus format som två händer i bönposition. Finns oftast bara i vitt. För välsignelser, för mirakel när allt tycks hopplöst och för önskningar och böner i allmänhet.
Seven day Knob – Ett avlångt ljus bestående av sju ”knoppar” ovanpå varandra. Många spells görs sju dagar i rad och därför är denna typ av ljus mycket vanlig. Finns i alla färger. Man ristar respektive knopp och bränner sedan en knopp per dag.
Triple action – Vanliga raka ljus som har tre färger. Oftast rött, vitt och blått eller rött vitt och grönt. De anses antingen representera treenigheten (Fader, Son och Heliga Ande) och används ofta för att exorcera negativa inflytanden och ta bort crossed conditions. De kan representera Hälsa, Renhet och Frid”  (rött, vitt och blått) eller ”Hälsa, Frid och Välstånd” (rött, vitt och grönt) och anses ge stark verkan.
 

Andra typer av ljus

Taper candles - Det vi brukar kallar ”vanliga stearinljus”  kallas för ”taper candles” inom hoodoon.

Altarljus – Är två höga ljus som står på altarets respektive bakre sida. Dessa symboliserar en högre makts närvaro och ska därför alltid stå eller vara högre än alla andra ljus på altaret. Dessa är nästan alltid vita inom hoodoo traditionen, men vid enstaka tillfällen byts de ut mot svart, brunt eller lila. Om man använder altarljus, ska de alltid vara de första som tänds och lågan till de andra ljusen ska alltid tas från dessa. Inom Daoistisk magi och sydostasiatisk magi är dessa ljus alltid röda och motsvarar den universiella krafterna, Yin och Yang.

Double Action Candle – Double Action betyder att ljuset har dubbel verkan och är ett ljus vars nedre halva består av svart vax och den övre av en annan färg beroende på vad det är man har problem med.  När man ska använda det tänder man först den svarta änden (vilket representerar kraften från den som sänt dig det onda) , blåser sedan ut det ordentligt, hugger av den svarta toppen, vänder på ljuset och karvar en ny topp i den änden som har en annan färg, tänder det och sätter det i en ljusstake eller likande. Det negativa kraften har släckts ut och det rätta fått ny eld och har överkommit det onda. Ett annat sätt att sända tillbaka är att tända ett helsvart ljus, ge det lite tid att bli kraften från den som sänt ont, sedan bita av ljuset med ett brutalt slit, spotta ut biten i toaletten (eller åt det håll skiten kommer ifrån om man vet vem som skickat det), karva en ny topp i motsatta änden, smörja det med reversal oil, tända det på en spegel som lagts upp och ner på ett namnpapper som vänts mot marken (man brukar namnge sin motståndare med ”My enemy” om man inte vet vem som gjort det) och strö krabbskal motsols runt ljuset (krabban går baklänges). Ett double action ljus kan också användas som ett reversal ljus. Ett reversal ljus kan klär med Reversal Oil, Run Devil Run Oil eller likande på den svarta sidan och Blessing Oil, Love Oil eller Money Drawing Oil på den andra sidan, beroende på vilken färg man har och vilket område man jobbar med.

Reversing Candle – Ett reversing eller Sända Tillbaka- ljus är ett ljus som är helt täckt av svart men har en annan färg som sin kärna. Poängen är att det svarta motsvarar det oönskade tillståndet eller besvärjelsen som lagts på en, och den inre kärnans färg (som oftast är vit) personens (eller exempelvis  relationens) rena och friska tillstånd.

Astral candle – Astral i detta sammanhanget betyder ”stjärnliknande” och astralljus är ljus vars färg associeras med det stjärntecken en person har.  Om man använder sig av astral ljus är det ljuset alltid förknippat med en person. Det ristas oftast med personens namn, födelsedag och symbolen för deras stjärntecken.

Följande lista om ljusfärgernas astrala associationer publicerades av Henri Gamache i boken ”The Master Book of Candle Burning”, 1942[ii] och hade ett stort inflytande på Hoodootraditionen. Den första färgen är primärfärgen, som anses ge starkast inflytande. De följande färgerna anses inte lika starka men fortfarande harmoniska med respektive stjärntecken.
 • Väduren – Vit eller Rosa
 • Oxen – Röd eller Gul
 • Tvillingarna – Ljusblå eller Röd
 • Kräftan – Grön eller Brun
 • Lejonet – Grön eller Röd
 • Jungfrun – Guld eller Svart
 • Vågen – Karmosinröd eller Svart eller Ljusblå
 • Skorpionen – Gyllenbrun eller Svart
 • Skytten – Grön eller Röd
 • Stenbocken – Röd eller Brun/Grå/Svart
 • Vattumannen – Blå eller Rosa/Mörk Grön
 • Fiskarna – Rosa eller Grön/Vit/Svart.
Värmeljus - På engelska kallas dessa telight candles. De är användbara för små spells som man gärna inte vill visa. För att rista dem lyfts de ut sin aluminium form och ristas runt kanten. Därefter klär du ljuset ( det kan vara pilligt att försöka klä dem på något av de sätt som beskrivits tidigare, så jag brukar helt enkelt bara smörja in dem ordentligt med hjälp av pekfingret) och sätter det tillbaka i formen. Sätt sedan ena handens pekfinger (eller vänstra handens ringfinger om man vill göra det enligt trolldomstraditionen) på veken, håll runt formen med andra handen och läs sedan över det eller bed koncentrerat och mumlande. Knacka det därefter i bordet tre gånger för att försegla det du gjort och tänd det (Se avsnitt om ”candle setting”  för lite variationer). Formarna kan vikas ihop (inåt mot dig för att försegla och dra något till sig och utåt  att skicka bort) och sparas som amulett eller kastas i lämplig återvinningsstation för att skicka bort.

Julgransljus – Dessa är små decimeterhöga ljus och kallas för ”offertory candles” inom hoodoon. De finns i alla olika färger och används gärna i ritualer där en viss del kräver många ljus. Exempelvis i en ”Fiery Wall of Protection Spell” eller en ”Crown of Success Spell” där man sätter nio små ljus i ring kring ett större ljus (se senare del om Spells och ritualer). Dessa finns tyvärr bara i rött och svart i Sverige men är praktiska då de bara brinner i 1,5 timme.

Tårtljus - Fördelen med tårtljus är att de brinner ner fort. De kan inte ristas (om man inte har gott om tid att kasta bort och ett rejält förstoringsglas) och de kläs enligt tradition. Det är dumt att tro att det är storleken som avgör och dessutom är de behändiga att ha med sig i väskan om man är ute och reser. Ett namnpapper, tillgång till ett normalt kryddskafferi, ett kaffefat eller kaffekopp att vända upp och ner, lite oljor och en bunt tårtljus är allt man behöver när man bara är på kort besök hos en god vän i nöd.

Moderna doftljus - Moderna doftljus bör inte används alls. Dessa innehåller i stort sett aldrig naturliga doftämnen eller eteriska oljor och är generellt fullproppade med olika typer av lösningsmedel och annat skräp och jag har aldrig stött på ett fabrikstillverkat doftljus som inte ger en bidoft av kemikalier. Som utövare ska man eftersträva att arbetet och de material man använder ska kännas så livfulla och levande som möjligt och där har doftljus lika svårt att passa in som en parfymerad plastpalm, i min mening. 
Men andra har inte samma uppfattning. Inom kinesisk tradition förekommer elektriska altarljus, där poängen är att de alltid är brinnande och följer deras efterlivstro som innebär att de döda, liksom andra andar gärna åtnjuter allt vi levande har. Det inkluderar för övrigt även att bränna fullskaliga Mercedesbilar, mobiltelefoner, pengar mm. gjorda av rökelsepapper. En tradition som brukar gå under namnet Dzi Dzat.


Candle Setting

Att sätta ett ljus brukar ofta referera till att använda ett glasinklätt flerdagarsljus. Dessa kommer från den katolska traditionen och kallas vanligen för Novena candles också. En novena är en ritual eller bön som upprepas i nio dagar för alla typer av ändamål. Novenas nämns ofta i arbete med att hedra, kontakta eller be om något från sina förfäder. Inom Hoodoon likväl som i mexikansk Brujeria och andra folkmagiska traditioner har man utvecklat konceptet och det finns ljus för alla tänkbara katolska helgon, lokala helgon, gudar och gudinnor. Men även ljus som är en spell i sig med namn efter klassiska spells såsom "Crown of Success", "Come to me", "Road opener" där en persons bild, namn och personliga spår (hårstrån mm) fästs vid ljuset. Bortsett från det vanliga kan en candle setting naturligtvis göras med vilket tjockt ljus som helst.   
 

Hur man gör en Candle setting:

Välj ett ljus som passar ditt syfte. Gör sedan ett name paper (se kommande kapitel)  med namnet på personen eller personerna ljuset sätts, tillsätt personliga spår och vik enligt avsiktens natur. Tejpa sedan fast det på kanten av ljuset eller under (om det inte är så tjockt att det gör att ljuset inte kan stå rakt).
Därefter använder man en spik eller liten skruvmejsel för att göra ett udda antal hål ner i ljusmassan. I hålen droppas sedan lämplig condition olja. När det är klart strör man in liten mängd lämpliga örter kring hålen och förseglar dem genom att placera bitar av rötter eller kådor, eller annat i hålen.
Sedan kommer själva fixerandet. Här finns det många olika sätt.
Antingen håller man bara ljuset mellan händerna och läser sin bön in i det. Ljuset knackas därefter i bordet tre gånger, för att försegla det. En del knackar även ovanpå tre ggr. Det mexikanska sättet är att hålla ljuset mellan händerna och mot bröstet, föra det upp mot himmelen och  säga:

”Från mitt hjärta till Guds hjärta.”

Håll det mot läpparna och sträck sedan mot himmelen med orden:
”Från min mun till Guds öra”.

Håll det sedan mot pannan och sträck ut och upp och säg:
”Från mitt sinne till Guds sinne”.

Knacka det sedan i bordet tre gånger för att försegla det.
 
Använd vilken metod du vill, men se till att ljuset känns aktivt, levande och ”laddat” före du sätter fyr på det.
Sedan är det dags att tända det.
 

Candle divination - spådom om hur besvärjelsen verkar

Dessa ljus brinner i många dagar. Allt som händer ljuset noteras. Hur hög flamman är, hur den brinner, eventuella ljud det släpper ifrån sig, om den sotar mycket, i vilken riktning den sotar, om det går hål eller missfärgar glaset, om ljuset slocknar (då behöver man ge det en ny veke, se nedan), om det lämnar mycket rester kvar då det brunnit ut eller ej, om det brinner ner hela vägen, vilka mönster örtresterna bildar osv, osv.  Allt detta indikerar hur det arbetet går, om de inblandade gör motstånd och hur resultatet av ljuständningen kommer att bli.  (Mer om detta under diagnos och divinationsmetoder).
Om veken brinner ut eller slocknar på denna typ av ljus kan den inte tändas igen. Då får man sätta ny veke på den. Detta kallas ”to rewick the candle” och går till så att man gör ett hål precis brevid den gamla veken och trycker ner en bit ny veke där.


Altarwork.

En komplex ljusbesvärjelse brukar refereras till som Altar Work inom Hoodoon. Detta eftersom merparten av utövarna kallar platsen de sätter ljuset eller ljusen på för altare. Jag är inte speciellt förtjust i detta uttryck eftersom jag själv associerar det med något stagnant och religiöst och refererar hellre till platsen som arbetsbänk. Det betyder en plats där saker och ting blir gjorda och en plats som ger resultat.
Det enklaste och mest traditionella sättet att göra en candle spell inom Hoodoon är att ta fram följande.
 • Ett papper där namnet på personen sätts och önskan skrivs, precis som du gjorde i Del 1. Detta kallas name paper och vi ska återkomma till i senare kapitel. Det kan också vara ett foto på personen där man döper eller läser in personen för att länka det starkt.
 • Ett personligt spår från den som ska ha resultatet.
 • Ett ljus med färg som representerar det önskade resultatet eller syftet med ritualen.
 • En spik att rista in namn och önskan.
 • En tallrik.
 • En condition olja. Detta är en olja vars innehåll anses ge eller hjälpa till med det önskade slutresultatet. (Mer om olika oljor senare).
Lägg namnpappret på arbetsbänken med ansiktet (texten) uppåt om det rör sig om att dra till och med ansiktet nedåt om något kan tas bort. Traditionellt sett så viks pappret till eller från dig men jag föredrar att börja med att lägga det med ansiktet upp eller ner. Placera sedan det personliga spåret ovanpå (är det hårstrån brukar de ha en tendens att vilja rymma undan och jag brukar därför fästa dem med en bit bivax på pappret). Vänd tallriken upp och ner och lägg den ovanpå pappret. Rista ljuset (spiralerande) och klä det med oljan (enligt någon av de angivna metoderna). Knacka dess botten tre gånger i bordet och sedan lätt tre gånger ovanpå med handen för att försegla det du har lagt i det. Värm sedan dess undersida och droppa på tallriken så att du kan sätta fast det stående. Tänd sedan ljuset under bön, läsning eller uttalande av önskan. Backa sedan undan tre steg, gör en avkapande gest med båda händerna framför dig, som om dina armar bildade en sax som skär av något mellan dig och ljuset. Upprepa tre gånger och gå sedan därifrån.  Att kapa av på detta sätt är inte traditionellt, men jag finner det vara ett effektivt sätt att släppa det man gjort och inte ta med sig några tankar eller känslor därifrån. 

När ljuset brunnit ut tar du fram pappret under och skrapar ner eventuella rester i det. Ta sedan en bit tyg i lämplig färg och knyt in alltihop i det.
Är det en spell för att dra till något till någon ska du ge paketet till dem och be dem placera det i plånboken, under sängen eller annan plats.
Är det en spell för att ta bort ska du kasta paketet i en korsväg, på kyrkogården eller i rinnande vatten.
Rengör tallriken, torka av arbetsbänken och ristverktyget och släpp det sedan helt ur sinnet.

Det är den enklaste formen av en candle spell. Därifrån bygger man sedan på genom att smörja namnpappret med olja och vika det på ett visst sätt, lägga örter i namnpappret och kring tallriken, använda fler ljus och andra oljor, sprinkla pulver omkring och på ljusen, använda rökelser och spraya vätskor mm. 
 

Övrigt att tänka på vid ljusmagiska ritualer


Hur man släcker ett ljus

Man bör alltid nypa ut ljus eller använda en ljussläckare. Blås aldrig ut ett magiskt ljus om det inte är en del av ditt arbete. Alla handligar räknas och har betydelse under en ritual, 
 

Tändare, tändstickor och olika typer av eld. 

Jag använder oftast tändare för att tända mina ljus men många utövare har bannlyst alla former av plast bland sina redskap och finner tändstickor vara ett betydligt mer levande. Vissa anser att svavlet från stickans antändning kan spoliera ritualen (svavel används för att driva bort andar och vid svarta arbeten). En del förvarar sin tändare eller tändstickor i ett speciellt fodral eller ask om de anser att det stärker iden om deras kraft, magiska gnista eller vad det nu är för association de vill bevara, respektera, stärka och ta till vara på. Har man tid och vill försäka sig på något kraftfullare kan man tända eld med hjälp av ett förstoringsglas vilket ger en helt annan associationskedja och kraft eller pröva med trolldomsklassikern vrideld. Vrideld anses i Norden vara den kraftfullaste typen av eld och man skiljer ibland på kall-eld (vanlig eld uppgjord med tändstickor mm) och vrideld (helig eld). Vrideld används främst för att driva bort sjukdom, bryta förbannelser, driva bort onda andar och renig av olika former. Att göra vrideld är enkelheten själv; Ta en lång och rak trästav. Sätt enda änden mot en trädörr och vrid fram och tillbaka till glöd uppstår. Något som är en smula tålamodsbeprövande och tämligen ansträngande men som ger en kraftfull och kulturförankrad eld att tända dina ljus med. End gjord med eldstål och flinta har likande egenskaper.
 

Brandsäkerhet

Att lämna brinnande ljus obevakade är förmodligen en av de faktorer som orsakar flest bränder i modern tid.  Det kan vara en god ide att investera i en plåtspann eller djupare plåtfat som finns att köpa hos trädgårdshandlare och fylla den med sand. Den ska vara vid nog att ljuset inte kan ramla utanför om det skulle falla och stå så att lågorna har minst 1,5 till 2 meter fritt uppåt. Det kan låta överdrivet, men jag har sett små ljus flamma upp som valborgsmässoeldar i storm, så man bör ha goda marginaler. Men inte ens detta hjälper ibland. Jag har flera gånger sett tända ljus flyga genom rummet som om de slagits till av en osynlig kraft. Det är inte helt ovanligt om man gör jobb där andra magiutövare är inblandade i andra änden.
Att ha och veta var brandsläckaren finns är också ett måste för den som vill jobba med eld på regelbunden basis. En del magiska traditioner har mycket fina ritualkläder, där ärmar och huvor är långa, rockarna och klänningar löst fladdrande.  Tyvärr är det inte speciellt praktiskt om man har ett tjog levande lågor och brandfarliga oljor omkring sig och det kan gå helt åt helvete snabbare än man kan säga abrakadabra. Denna typ av kläder förekommer för övrigt varken i hoodoo eller trolldomstraditionen. 
Använd inte glasljusstakar. Man låter alltid ett ljus brinna helt ut inom hoodoon, vilket ofta är det sista som sker i en glasljusstakes liv. Det är inget trevligt tecken att höra en smäll och finna glasbitar över hela golvet och upptäcka att gardinen står i brand.


Underlag och ljusstakar

Tallrikar och fat uppå vilka ljus har fästs och tillåts brinna ut har en benägenhet att spricka, så om du vill använda den äldre Hoodoo metoden att bränna ljus på upp och nedvända tallrikar bör du inte ta det bästa porslinet.  En dyrbar erfarenhet jag fick på bekostnad av mormors finservis för många år sedan.


Altardukar

Att använda dukar i representativ färg eller med representativt motiv kan ge ett trevligt tillskott till en ljussättning men bered dig på att bara använda duken eller tygstycket en enda gång. Stora ljus, speciellt figurljus, förblir inte i den trevliga form man börjar med, utan tenderar att breda ut sig i kvadratmeterstorlek när de närmar sig sitt slut och tenderar också att bilda Niagarafall av färg nedför tapeten om de inte placeras på fat. Små julgransljus, i metalljusstakar rinner även de ganska friskt ibland, men framför allt har de en benägenhet att bränna hål i allt vad tyg heter och bilda nya, djupa mönster i det bord du satt dem på.  Med andra ord är det ingen dum ide att skaffa ett rejält arbetsbord som tål rejält med stryk, eller åtminstone en träplatta att lägga ovanpå den arbetsyta du inte vill ska få brännmärken och repor från stearinskrapande. En del rengör sina ljusstakar med ammoniak efteråt för att rensa dem från alla energier medna andra lämnar dem orörda med tanken att ljusstakarnas kraft accumuleras ju fler spells de används i. 
 

Ljusrester

Resterna av ljuset tas alltid till vara och placeras i ett stycke tyg eller papper och kastas sedan vid korsväg, på kyrkogård, i rinnandevatten osv. enligt praxis gällande ritualrester (se kommande del om Platser).
 

Låta en kunnig sätta ljuset

Inom flera folkliga kulturtraditioner går man oftast längre än att bara sätta ett enkelt vitt ljus med en simpel bön och det finns många som låter den lokala prästen, munken eller den Trollkunnige sätta ljuset åt en själv mot betalning. Oftast för att dessa anses ha större andlig kontakt, mer kraft eller starkare förmåga på ett eller annat sätt. 


Lycka till!
 
/Johannes G. The Root Doctor. 2009

 
 
[i] Jensen, Karsten Sejr; ”Trolddom i Danmark 1500-1588”. Nordisc 1988.
[ii] Gamache, Henri; “The Master book of candle burning”. Original Publications 1998.