Learn more about Trolldom, Hoodoo Conjure and other
folk magic traditions and practices.

Here are some resources:

About Trolldom;

Most of these resources are in Swedish, Norwegian or Danish with the exception of the Trolldom Facebook group and
the Trolldomhoodoo blog;

The Root Doctors blog
http://trolldomhoodoo.blogspot.se/

Den sluga och förståndiga gubben

Eva Wiströms nedtecknade "Folktro, visor, sägner och en svartkonstbok" från 1881. Läsvärt från det mytomspunna Göinge;

Om en svensk trollkarl och speleman:

Åländsk folktro - Skrock och Trolldom av Lennart Torstensson Renwall

Norska svartkonstböcker i digitaliserat format. 

Museet Västernorrlands samling av folkloristiska uppteckningar

Nordiska Museets samling av bilder på traditonella magiska föremå

Svenska Litteratursällskapets gigantiska verk i 5 delar om den västfinska, svensktalande trolldomstraditionen.


Om den östfinska traditionen och dess utövare.

Mer läsvärt om den östfinska trolldomstraditionen.

Om sjukdomssymptom, gamla diagnoser och dess botemetoder.

En dansk Cyprianus publicead av Louis Pio på danska. 1870.

"Den fundne bog...". Louis A. Lund. 1869. Ännu en populär dansk Svartkonstbok.

"Oldtidens Sortebog". 1903. Ytterligare en av Danmarks mest populära tryckta svartkonstböcker.

Om kulturväxter och deras införsel i Norden


 

About Hoodoo Conjure;


The worlds largest folk magic forum. Here you can find out all about how different situations can be adressed with spells.
It is all you need. Contains everything from love to cursing;
The Lucky Mojo Product Forum